ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KNUTH

BENDING MACHINE KNUTH
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODΕL: HSM3
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ/CAPACITY: 2. 550mm X 6-8 mm
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/YEAR OF CONSTRUCTION: 2002

Undefined