ΒSL 1000 AU - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Αυτόματη γραμμή για την κάμψη και τη συγκόλληση των σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγιστο μήκος 1.000 χιλιοστά και διάμετρο μεταξύ 130 χιλιοστά και 240 χιλιοστά. Ο εξοπλισμός αποτελείται από: ένα αυτόματο πάγκο σύμπλεξης της μονάδας κάμψης με ένα σύστημα αναγνώρισης του μήκους του μεταλλικού φύλλου, επιτρέποντας την προσαρμογή του εξοπλισμού. Μια μονάδα κάμψης. Μια μονάδα μεταφοράς του κομματιού στην περιοχή της συγκόλλησης. Ένα διαμήκες κλειστικό τμήμα συγκόλλησης όπου διεξάγονται οι εργασίες της μέτρησης, η ευθυγράμμιση του σωλήνα και το plasma. Έναν αυτόματο πάγκο εκφόρτωσης.

CONCTACT US